Lic. Carolina Montes de Oca Ortega

Ced. Prof. 10300544

Lic. Juan Enrique Chaparro Vázquez

Ced. Prof. 09078293

Lic. Reyna Ortega Torres

Ced. Prof. 00012910